yeter

listen to the pronunciation of yeter
Турецкий язык - Английский Язык
enough

There was food enough for us all. - Hepimiz için yeterli yiyecek vardı.

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

less of that
so
(Konuşma Dili) cut it out
end to end
(deyim) skip it
sufficient, enough kâfi
(isim) Enough (Given to last child)
enough, sufficient
that will do
enough said
That's enough!/That'll do!/That'll suffice!
there is an end of it
(Hukuk) sufficient

My explanation was not sufficient. - Açıklamam yeterli değildi.

To begin with, the funds are not sufficient for running a grocery store. - Öncelikle,devlet tahvilleri bir bakkal dükkânı çalıştırmak için yeterli değiller.

enough of that!

Haven't we had enough of that nonsense already? - Bu saçmalığa yeterince katlanmadık mı?

no more
be done

Tom didn't know he didn't have enough time to do what had to be done. - Tom yapılması gerekenleri yapmak için yeterli zamanı olmadığını bilmiyordu.

Tom didn't have enough time to do everything that needed to be done. - Tom'un yapılması gereken her şeyi yapacak kadar yeterli zamanı yoktu.

enough of that
had enough
have had enough
yeter ki
as long as
yeter de artar
above and beyond
yeter artık demek
cry quits
yeter artık!
(deyim) enough is enough!
yeter derecede
amply
yeter koşul
(Kimya) sufficient condition
yeter sayısı
(Askeri) complement
yeter çoğunluk
quorum
yeter şart
(Matematik) sufficient condition
yeter!
enow
yeter artık
that's enough
yeter artık
drop it!
yeter de artar
enough and more than enough
yeter de artar
more than enough
yeter de artar
enough and to spare
yeter ve artar bile
enough and to spare
yeter ki
providing
yeter ki
provided
Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter güvenme malına bir kıvılcım yeter
(Atasözü) Beauty is but skin deep
Avrupa Parlamentosunda oylama yeter sayısı
(Hukuk) quorum at the European Parliament
artık yeter
no more
benim derdim bana yeter
i have enough on my plate
benim derdim bana yeter
i have enough trouble myself
benim derdim bana yeter
i have a lot on my plate
benim sorunum bana yeter
i have enough trouble myself
benim sorunum bana yeter
i have enough on my plate
benim sorunum bana yeter
i have a lot on my plate
bu kadarı yeter
I have had enough
nisap / karar yeter sayısı
(Hukuk) quorum
nisap / toplantı veya karar yeter sayısı
(Hukuk) quorum
Турецкий язык - Турецкий язык
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
yeter sayı
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
yeter
Избранное