yeni doğan kuzuları soğuktan korumak için yapılan çukur

listen to the pronunciation of yeni doğan kuzuları soğuktan korumak için yapılan çukur
Турецкий язык - Турецкий язык
kalafat
yeni doğan kuzuları soğuktan korumak için yapılan çukur

    Расстановка переносов

    ye·ni do·ğan ku·zu·la·rı so·ğuk·tan ko·ru·mak i·çin ya·pı·lan çu·kur

    Произношение

    Слово дня

    bilk
Избранное