yeni buluşların zararlarına karşı uyanıklık

listen to the pronunciation of yeni buluşların zararlarına karşı uyanıklık
Турецкий язык - Английский Язык
doom watch
yeni buluşların zararlarına karşı uyanıklık

    Расстановка переносов

    ye·ni bu·luş·la·rın za·rar·la·rı·na kar·şı u·ya·nık·lık

    Слово дня

    canard
Избранное