yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı

listen to the pronunciation of yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
Турецкий язык - Турецкий язык
yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı

    Расстановка переносов

    ye·mek ye·me ih·ti·ya·cı o·lan ve·ya ye·me·si ge·re·ken, tok kar·şı·tı

    Слово дня

    testy
Избранное