yazıt

listen to the pronunciation of yazıt
Турецкий язык - Английский Язык
inscription

The inscription carved into the rock is from the sixth century B.C. - Kayaya oyulmuş yazıt milattan önce altıncı yüzyıldandır.

tablet
inscription (on a building or monument); epitaph
legend
Scripture
epigraph
inscription kitabe
motto
yazıt uzmanı
epigraphist
yazmak (yazıt)
inscribe
anıt üzerine kazınmış eski yazıt
epigram
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
Kitabe
Çevresi kabartma silmeli, içinde yazı olan taş
yazıt bilimci
Yazıt bilimi ile uğraşan kimse
yazıt bilimi
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
yazıt
Избранное