yasa dışı

listen to the pronunciation of yasa dışı
Турецкий язык - Английский Язык
Турецкий язык - Турецкий язык
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanunî, illegal
kanun dışı
yasa dışı
Избранное