yarışmacılar

listen to the pronunciation of yarışmacılar
Турецкий язык - Английский Язык
competitors

All the competitors are trying to get their piece of the pie. - Tüm yarışmacılar pastadan paylarını almaya çalışıyor.

yarışmacı
{i} contestant

The contestants who looked and sounded like Elvis were hired for the show. - Elvis'e benzeyen ve Elvis gibi söyleyen yarışmacılar gösteri için kiralandılar.

No other contestant has obtained such a remarkable achievement. - Başka hiçbir yarışmacı böyle dikkat çekici bir başarı elde etmedi.

yarışmacı
competitor

Tom was a competitor. - Tom bir yarışmacıydı.

All the competitors are trying to get their piece of the pie. - Tüm yarışmacılar pastadan paylarını almaya çalışıyor.

yarışmacı
contender

I could've been a contender. - Ben bir yarışmacı olabilirdim.

I want to be a contender. - Bir yarışmacı olmak istiyorum.

yarışmacı
entry
yarışmacı
entrant
yarışmacı
competitor, contestant, contender
yarışmacı
competitor, contestant, contender, entrant
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение yarışmacılar в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Yarışmacı
(Hukuk) MÜSABIK
Yarışmacı
yarışımcı
yarışmacı
Enzimlerin kataliz etkisini durduran ya da yavaşlatan maddeler
yarışmacı
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
yarışmacılar
Избранное