yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez

listen to the pronunciation of yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez
Турецкий язык - Турецкий язык
(Kuran) Secde 17
yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez

    Расстановка переносов

    yap·tık·la·rı·na kar·şı·lık on·lar i·çin sak·la·nan müj·de·yi kim·se bil·mez

    Слово дня

    bissextile
Избранное