yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim

listen to the pronunciation of yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
Турецкий язык - Турецкий язык
pişman
yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim

    Расстановка переносов

    yap·tı·ğı bir i·şin ve·ya dav·ra·nı·şın o·lum·suz so·nu·cu·nu gö·re·rek ü·zü·len, na·dim

    Слово дня

    clamant
Избранное