yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek

listen to the pronunciation of yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek
Турецкий язык - Турецкий язык
üflemek
yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek

    Расстановка переносов

    yan·mak·ta o·lan bir şe·yi sön·dür·mek ve·ya can·lan·dır·mak i·çin so·luk ver·mek

    Произношение

    Слово дня

    lavaliere
Избранное