yanlamasına

listen to the pronunciation of yanlamasına
Турецкий язык - Английский Язык
sidewards
sidewise
(something's being placed, something's standing) on its side
aslant
sidelong
laterally
edgeways
sideways

Tom looked sideways at Mary. - Tom yanlamasına Mary'ye baktı.

He edged sideways through the crowd. - O, kalabalığa yanlamasına sokuldu.

sideward
edgewise
askew
lateral
yanlamasına bir dans türü
chasse
yanlamasına dans etmek
chasse
yanlamasına takla
cartwheel

Do you want to see me do cartwheels? - Yanlamasına takla attığımı görmek ister misin?

Mary did a cartwheel. - Mary yanlamasına takla attı.

yanlamasına takla
Catherine wheel
yanlamasına takla atmak
turn Catherine wheels
yanlamasına taklalar atmak
cartwheel
yanlamasına yüzmek
sidestroke
yanlamasına çalınan flüt
fife
Турецкий язык - Турецкий язык
Yan olarak, yana yatmış biçimde
yan yan
YANLAMASINA
Yan olarak, yana yatmış biçimde: "Bir ayağını öteki dizinin üstüne, top namlusu gibi yanlamasına kayardı."- Ç. Altan
yanlamasına
Избранное