yakut

listen to the pronunciation of yakut
Английский Язык - Турецкий язык
sibirya türkleri
yakutistan
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Çeşitli renkleri olan kıymetli bir süs taşı
Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş
Kuzeydoğu Sibirya'da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
Bu topluluğa özgü olan, bu toplulukla ilgili
Yakuttan yapılmış veya yakutla süslenmiş
rubi
gök yakut
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
Английский Язык - Английский Язык
The language of these people
A Siberian people who speak a Turkic language, and live in the Lena river basin
{i} language of the Yakut people
{i} member of an ethnic group who lives in northeast Siberia
the Turkic language spoken by the Yakut people
a member of a Turkic people of northeastern Siberia (mainly in the Lena river basin)
The Turkish language of the Yakuts, a Mongolian people of northeastern Siberia, which is lingua franca over much of eastern Siberia
{s} of or pertaining to the Yakut people
the Turkic language spoken by the Yakut people a member of a Turkic people of northeastern Siberia (mainly in the Lena river basin)
Турецкий язык - Английский Язык
(isim) Ruby

Rare gems include aquamarine, amethyst, emerald, quartz and ruby. - Bazı değerli taşlar akuamarin, ametist, zümrüt, kuvars ve yakuttur.

Yakut, of the Yakuts
(a) Yakut
oriental ruby
(Tabiat Doğa) (mineral, maden) [syn.: yakut, rubi] ruby
true ruby
vermeil
carbuncle
yakut kırmızısı
ruby
yakut kırmızısı
vermeil
yakut rengi
rubious
gök yakut da denilen süs taşı
also called ornamental stone ruby sky
mor yakut
amethyst
ham yakut
unpolished ruby
mor yakut
(Tabiat Doğa) (mineral, maden) [syn.: mor yakut, ametist] amethyst
sarı yakut
topaz
yakut
Избранное