yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri

listen to the pronunciation of yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
Турецкий язык - Турецкий язык
mazot
yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri

    Расстановка переносов

    ya·kıt o·la·rak kul·la·nı·lan ham pet·ro·lün da·mıt·ma ü·rün·le·rin·den bi·ri

    Произношение

    Слово дня

    katabasis
Избранное