yad avshalom

listen to the pronunciation of yad avshalom
Английский Язык - Английский Язык
burial memorial of the biblical figure Avshalom located by the Kidron stream in Jerusalem
yad avshalom
Избранное