yağmacı

listen to the pronunciation of yağmacı
Турецкий язык - Английский Язык
looter

Looters stole ancient artifacts from the tomb. - Yağmacılar mezardan antik eserler çaldı.

predatory
predatory, marauding; looter, plunderer, pillager
harrier
looter, plunderer, sacker, pillager
reaver
freebooter
grabber
marauder
depredator
plunderer
(Arılık) robber
grab
mosstrooper
pillager
marauding
spoiler
rapacious
raider
grabby
maraud
reiver
yağ
oil

Give me the metal bucket with the oil in it. - Bana içinde yağ olan metal kovayı ver.

I bought a bottle of salad oil. - Bir şişe salata yağı aldım.

yağ
fat

The body converts extra calories into fat. - Vücut ekstra kaloriyi yağa dönüştürür.

This is a rather fatty cut of meat. - Bu oldukça yağlı bir et parçası.

göçebe yağmacı topluluk
horde
yağ
{i} grease

The machine was clogged with grease. - Makine, yağdan tıkanmış.

yağ
(Biyokimya) lipid
yağ
(Otomotiv,Teknik) lube oil
yağ
ointment
yağ
essential oil
yağ
flattery

Imitation is the sincerest form of flattery. - Taklit en samimi yağcılık biçimidir.

Flattery won't get you anything. - Yağcılık sana hiçbir şey getirmeyecek.

yağ
shortening
yağ
the fat
gemi batıran yağmacı
wrecker
yağ
dripping
yağ
slush
yağ
tallow
yağ
auto. motor oil; lubricating grease
yağ
(cooking) oil; shortening; grease; fat; lard; butter; margarine, oleo, oleomargarine
yağ
oil; fat; grease; lubricant; ointment; mineral/vegetable oil; attar, essential oil; flattery, blarney
yağ
adipose
yağ
(Anatomi) adeps
yağ
oil; fat; grease; tallow; suet
Турецкий язык - Турецкий язык
Yağma eden kimse veya ordu
Yağma eden (kimse, ordu)
yağ
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
yağ
Vücudun, atılması gereken amonyak, üre gibi bazı maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde
yağ
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde: "Yağ gelen yerden bal esirgenmez."- Atasözü
yağ
Vazelin, mazot gibi fizik nitelikleriyle yağları andıran ve sanayide kullanılan mineral madde: "Yağı tükenmiş motor gibi duraklamış, kalmıştı."- E. E. Talu
yağ
Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde
yağ
Vazelin, mazot gibi fizik nitelikleriyle yağları andıran ve sanayide kullanılan mineral madde
yağ
Itırlı bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde
yağmacı
Избранное