y-aksi

listen to the pronunciation of y-aksi
Турецкий язык - Английский Язык
y-axis
aksi
contrary

Mary is not poor. On the contrary, she is quite rich. - Mary fakir değildir. Aksine, o oldukça zengindir.

His response was contrary to our expectations. - Onun cevabı beklentilerimizin aksineydi.

aksi
opposite

You should go in the opposite direction. - Aksi yöne gitmen gerekir.

aksi takdirde
otherwise

I'm busy, otherwise I'd accept your invitation. - Meşgulüm. Aksi takdirde davetini kabul ederdim.

My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future. - Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır.

aksi
bad-tempered
aksi
ill-tempered
aksi
adverse
aksi yöne
about
aksi
perverse

Don't be so perverse! - O kadar aksi huylu olma!

aksi
reverse
aksi
awkward
aksi
bad tempered

On the days he doesn't take a nap, he's bad tempered. - Şekerleme yapmadığı günlerde aksi olur.

aksi
crabby
aksi durumda
otherwise
aksi gibi
unfortunately
aksi halde
or else

Put the rubber boots on, or else you will get your feet wet! - Kauçuk botları giyin, aksi halde ayağınızı ıslatırsınız!

aksi kimse
curmudgeon
aksi takdirde
or else
aksi
morose
aksi
(Konuşma Dili) like a bear with a sore head
aksi
ugly
aksi
tetchy
aksi
techy
aksi
querulous
aksi
prickly
aksi
pettish
aksi
peckish
aksi
ornery
aksi
nettlesome
aksi
jadish
aksi
irritable
aksi
ill-humoured
aksi
ill

I was ill, otherwise I would have attended the meeting. - Ben hastaydım, aksi halde toplantıya katılırdım.

aksi
grouty
aksi
edge
aksi
cross-grained
aksi
bellicose
aksi
badtempered
aksi (kimse)
contrary
aksi durum
otherwise
aksi durumda
if not so
aksi gibi
as bad luck
aksi iddia edilemez
irrefutable
aksi intişar
(Askeri) backscattering
aksi mizaç
ill humor
aksi takdirde
if not
aksi taktirde
if not
aksi taktirde
(deyim) on the other hand
aksi taktirde yoksa
(Havacılık) otherwise
aksi tesadüf
unfortunate coincidence
aksi tesir
adverse effect
aksi tesir
counterstroke
aksi ve kavgacı
surly
aksi yönde
round
aksi yönde
(Tıp) antagonist
aksi yöne
round
aksi şeytan!
bloody hell!
aksi şeytan!
damn!
ters aksi
reverse
aksi
stubborn

You must not be stubborn and should be friendly. - Aksi olmamalısın ve arkadaş canlısı olmalısın.

aksi belirtilmediği sürece
Unless stated otherwise
aksi ispatlanmadıkça
Unless proved otherwise
aksi ispatlanıncaya dek
Until proved otherwise
aksi kanıtlanmadıkça
Unless proved otherwise
aksi kanıtlanı
Until proved otherwise
aksi kanıtlanıncaya dek
Until proved otherwise
aksi kanıtlanıncaya kadar
Until proved otherwise
aksi yönde
otherwise
aksi yöne
to opposite direction
aksi yöne
towards opposite direction
Hay aksi
Damn!, Shit!, Tut!, Tut-tut!
aksi
opposed

Red, as opposed to green, is a sign of danger. - Kırmızı yeşilin aksine bir tehlike işaretidir.

aksi
crotchety
aksi
contra

If you do that, it will only bring about a contrary effect. - Eğer bunu yaparsan,bu sadece aksi sonuçlar doğuracak.

The picture is colorful in contrast with this one. - Resim bunun aksine renkli.

aksi
against

She looks very young as against her husband. - Kocasının aksine çok genç görünüyor.

Against all expectations, we became good friends. - Tüm beklentilerin aksine, biz iyi arkadaş olduk.

aksi
unfortunate (circumstance, situation)
aksi
opposite, contrary; peevish, grumpy, cross, perverse, churlish, cantankerous, moody, crotchety
aksi
opposite: Aksi istikamette yol açıktı. There was no traffic in the opposite lane
aksi
peevish, irritable; perverse, contrary
aksi
inopportune, untimely
aksi
adverse, negative
aksi
cross grained
aksi
crabbed
aksi
counter
aksi
cross
aksi
cantankerous
aksi
unfortunate

No, unfortunately; on the contrary. - Hayır, ne yazık ki; aksine.

aksi
peevish
aksi
unlucky
aksi
ill-natured
aksi
ill-humored
aksi
moody
aksi
bilious
aksi
bloody-minded
aksi aksi
irritably
aksi bir biçimde
jadishly
aksi bir biçimde
snappishly
aksi bir durumda
in the contrary case
aksi bir şekilde
bad-temperedly
aksi bir şekilde
shrewishly
aksi bir şekilde
disagreeably
aksi bir şekilde
crabbily
aksi delil
counterproof
aksi düşünce bildiren
adversative
aksi düşünülemez
the otherwise is unimaginable
aksi düşünülemez
the opposite is unimaginable
aksi gibi
colloq . Wouldn't you know it? As if to spite me, ...: Aksi gibi cebimde beş para kalmamıştı. But it was just my luck that I didn't have so much as a penny on me
aksi gitmek
(for things) to go wrong
aksi görüşte olan
averse
aksi hal
contrary situation
aksi halde
if not, otherwise
aksi halde
if not; otherwise
aksi halde
nisi
aksi halde
failing this
aksi halde
else

Put the rubber boots on, or else you will get your feet wet! - Kauçuk botları giyin, aksi halde ayağınızı ıslatırsınız!

aksi ispatlanabilir
refutable
aksi kişi
(deyim) awkward customer
aksi kişi
(deyim) ugly customer
aksi olmak
(Konuşma Dili) be on edge
aksi takdirde
or else, otherwise
aksi tesadüf
a) unfortunate coincidence b) unluckily
aksi tesadüf
1. As bad luck would have it, .... 2. unfortunate coincidence
aksi tesir
adverse effect, reaction, counterstroke
aksi tesir
undesired reaction, opposite effect
aksi tesir atomu
(Fizik) recoil atom
aksi yönde
contrariwise
aksi yönde büzülme
contraflexure
aksi yöne dönmek
(deyim) face about
aksi öngörülmedikçe
(Hukuk) save as otherwise provided
aksi şeytan!
(Konuşma Dili) Damn!
aksi şeytan!
damn!, shit!, hell!, bloody hell!
daha aksi
shirtier
dion aksi
(Otomotiv) dedion axle
hay aksi
the Devil
hay aksi
son of a gun
hay aksi
Christ no
saat yelkovanının aksi yönünde
anticlockwise
saatin aksi yönünde
anticlockwise
tekerlek aksi
(Otomotiv) half-shaft
yerkürenin aksi tarafında olan
antipodal
yük aksi
(Otomotiv) load axle
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение y-aksi в Турецкий язык Турецкий язык словарь

aksi
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi: "Salıncağın ipini sallandığı istikametin aksine çekti."- O. C. Kaygılı
aksi
Uygun olmayan: "Kusura bakma abla! Aksi zamana rastladı
aksi
Gazozları yetiştiremedik."- A. K. Tecer. İnatçı, hırçın, huysuz: "Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim."- R. N. Güntekin
aksi
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
aksi
Uygun olmayan
aksi
İnatçı, hırçın, huysuz
aksi aksi
Olumsuz bir biçimde, ters ve kızgın olarak
aksi nur
(Osmanlı Dönemi) ışığın yansıması
aksi sada
(Osmanlı Dönemi) ses yankılanması
y-aksi
Избранное