yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanına geçirmek

listen to the pronunciation of yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanına geçirmek
Турецкий язык - Турецкий язык
aşırmak
yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanına geçirmek

    Расстановка переносов

    yük·sek ve·ya ge·çil·me·si güç bir ye·rin üs·tün·den ö·te ya·nı·na ge·çir·mek

    Произношение

    Слово дня

    materfamilias
Избранное