yükümlüsü önceden bilinenden doğrudan doğruya alınan vergi

listen to the pronunciation of yükümlüsü önceden bilinenden doğrudan doğruya alınan vergi
Турецкий язык - Турецкий язык
dolaysız vergi
yükümlüsü önceden bilinenden doğrudan doğruya alınan vergi

    Расстановка переносов

    yü·küm·lü·sü ön·ce·den bi·li·nen·den doğ·ru·dan doğ·ru·ya a·lı·nan ver·gi

    Произношение

    Слово дня

    tremulous
Избранное