yönlendirme

listen to the pronunciation of yönlendirme
Турецкий язык - Английский Язык
(Hukuk) guidance
instruction
(Biyokimya) channeling
(Bilgisayar,Teknik) routing
guide
direction

Drugs should be used only at the direction of a doctor. - İlaçlar sadece bir doktorun yönlendirmesiyle kullanılmalıydı.

Tom asked for directions to the nearest hospital. - Tom en yakın hastaneye yönlendirmeler istedi.

(Bilgisayar) redirection
canalize
redirecting
(Ticaret) leading
referral
willpower
steering
processing
collimation
inducement
orientation
forwarding
redirect

I want you to redirect the output of this command into that file. - Bu komutun çıktısını o dosyaya yeniden yönlendirmenizi istiyorum.

yönlendirmek
{f} steer
yönlendirmek
{f} direct

Traffic lights are used to direct traffic. - Trafik ışıkları trafiği yönlendirmek için kullanılır.

yönlendirme komitesi
steering committee
yönlendirme numarası
(Telekom) routing number
yönlendirme sayamakları
routing digits
yönlendirme uzantıları
(Bilgisayar) routing extentions
yönlendirme yolu
(Bilgisayar) routing slip
yönlendirme adası
channelizing island
yönlendirme anahtar platformu
(Bilgisayar) routing switch platform
yönlendirme bağlantısı
(Bilgisayar) routing link
yönlendirme bilgi protokolü
(Askeri) routing information protocol
yönlendirme dengesi
(Havacılık) directional balance
yönlendirme etki alanı
(Bilgisayar) routing domain
yönlendirme fiyatı
(Ticaret) guide price
yönlendirme göstergesi
routing indicator
yönlendirme hatası
collimation error
yönlendirme hattı
(Elektrik, Elektronik) collimation line
yönlendirme hattı
channelizing line
yönlendirme jiroskopu
(Havacılık) directional gyro
yönlendirme kuralları
(Dilbilim) projective rules
yönlendirme kısa adı
(Bilgisayar) routing alias
yönlendirme levhası
(Mekanik) baffle plate
yönlendirme paraşütü
(Havacılık) guide surface parachute
yönlendirme sunucusu
(Bilgisayar) routing server
yönlendirme ve denetleme
direction and control
yönlendirme yok
(Bilgisayar) non-routing
yönlendirme çizgisi
channelizing line
yönlendirmek
{f} orient
yönlendirmek
{f} lead
bilinçaltındaki güdüleri iyiye yönlendirme
sublimation
yönlendirmek
{f} incline
yönlendirmek
channel
dört tekerlekten yönlendirme
four wheel steering
güdüleri iyiye yönlendirme
sublimation
imleç yönlendirme tuşu
(Bilgisayar) cursor movement key
rehberle yönlendirme
(Bilgisayar) directory routing
sayfa yönlendirme
(Bilgisayar) page orientation
yanlış yönlendirme
(Askeri) meaconing
yeniden yönlendirme
redirecting
yönlendir
(Bilgisayar) redirect to
yönlendir
(Bilgisayar) redirect

I want you to redirect the output of this command into that file. - Bu komutun çıktısını o dosyaya yeniden yönlendirmenizi istiyorum.

yönlendirmek
wield
yönlendirmek
indine
yönlendirmek
govern
yönlendirmek
drive
yönlendirmek
manipulate
yönlendirmek
shooing
yönlendirmek
{f} guide
yönlendirmek
forward
çağrı yönlendirme
(Bilgisayar) call diversion
çağrı yönlendirme
(Telekom) call divert
yönlendir
{f} steering
yönlendirmek
{f} conduct
yönlendirmek
canalize
Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu
(Hukuk) European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Balıkçılığı Yönlendirme Finansman Aracı
(Hukuk) Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)
Yönlendirmek
prompt
ana mecraya yönlendirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) mainstreaming
arama yönlendirme
call diverting
atanmış onaylama makamı; yedek saha yönlendirme listeleri göstergesi
(Askeri) designated approving authority; display alternate area routing lists
basınç yönlendirme deliği
(Otomotiv) pressure directing aperture
devre yönlendirme haritası; kontrol ve raporlama merkezi, Kıta Amerikası (CONUS)
(Askeri) circuit routing chart; control and reporting center, CONUS replacement center; COOP response cell; cyclic redundancy rate
değişmez yönlendirme
fixed routing
elle yönlendirme
(Otomotiv) manual steering
haber yönlendirme
(Basın) spin-doctoring
haber yönlendirme uzmanı
(Basın) spin-doctor
http yönlendirme
(Bilgisayar) http redirect
ileti yönlendirme
message routing
kaynak tabanlı yönlendirme
(Bilgisayar) source based routing
komutalı yönlendirme
(Askeri) command heading
mesaj yönlendirme
message routing
meslek yönlendirme danışmanı
careers officer
mesleğe yönlendirme test ve çalışmaları
careers guidance
pencereleri yönlendirme
(Denizbilim) orientation of windows
politika tabanlı yönlendirme
policy based routing
ras/yönlendirme
(Bilgisayar) ras/routing
trafik yönlendirme
(Bilgisayar) traffic redirection
trafik yönlendirme
trafic divert
transit yönlendirme
(Askeri) transit collimation
x25 yönlendirme
(Bilgisayar) x 25 routing
x25 yönlendirme
(Bilgisayar) x25 routing
yanlış yönlendirme
misdirection
yağ yönlendirme halkası
(Otomotiv) oil slinger ring
yağ yönlendirme plakası
(Otomotiv) oil deflecting plate
yer ve yönlendirme becerisi
spatial and manipulative skill
yorum yönlendirme
(Basın) spin-control
yönlendirmek
{f} parlay
yönlendirmek
sway
yönlendirmek
{f} shoo
yönlendirmek
stage
yönlendirmek
orientation
yönlendirmek
{f} head
yönlendirmek
{f} divert
yönlendirmek
{f} shape
yönlendirmek
{f} orientate
yönlendirmek
process
yönlendirmek
to direct, steer, or orient (someone) towards
yönlendirmek
to guide; to orientate; to channel
yük yönlendirme bilgi dosya
(Askeri) cargo routing information file
çağrı yönlendirme kodu
(Bilgisayar,Teknik) call direction code
çift yeniden yönlendirme
(Bilgisayar) duplicate redirection
çift yönlendirme
(Bilgisayar) duplicate redirection
çoklu yönlendirme
(Bilgisayar) multiple routing
Турецкий язык - Турецкий язык
Yönlendirmek işi
oryantasyon
yönlendirmek
Bir kimsenin davranış, tutum, yapacağı iş vb. alanlarda izleyeceği yolu göstermek
yönlendirmek
Bir kimsenin davranış, tutum, yapacağı iş vb.alanlarda izleyeceği yolu göstermek
yönlendirme
Избранное