yönetmelik

listen to the pronunciation of yönetmelik
Турецкий язык - Английский Язык
regulations

You must not violate the regulations. - Yönetmelikleri çiğnememelisiniz.

We must follow the regulations. - Yönetmeliklere uymalıyız.

(Ticaret) legislation
rules
(Ticaret) statute
instructions
(Ticaret) by-law
bylaw
(Kanun) guidelines

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

(Kanun) by laws
(Ticaret) by-laws
guide book
(Kanun) directive
guide line
by law
precept
standing rule
guide

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

ordinance
(written) regulations, statutes, or instructions
standing orders
rule
regulations, bylaw
(Hukuk) implementing regulation
code
bye law
regulation of
yönetmelik (hukuk)
legem
idari yönetmelik
(Askeri) administrative instructions
yönetmelikler
(Ticaret) regulations

All students are supposed to know the school regulations. - Tüm öğrencilerin okul yönetmeliklerini bilmesi gerekiyor.

We must follow the regulations. - Yönetmeliklere uymalıyız.

ilgili yönetmelik uyarınca
according to the related code
ilgili yönetmelik uyarınca
pursuant to relevant by-law
yönetmelik
(Hukuk) internal regulations
yönetmelikler
(Hukuk) technical regulations
Английский Язык - Английский Язык
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
hukuk - Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Турецкий язык - Турецкий язык
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
talimatname
YÖNETMELİK
(Hukuk) Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç bünyelerini ilgilendiren,çalışma yöntemlerini düzenleyen kurallar bütünü.Karş. yönetmenlik
yönetmelik
Избранное