yönelme

listen to the pronunciation of yönelme
Турецкий язык - Турецкий язык
Yönelmek işi
yönelme durumu
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
yönelme hali
bakınız: yönelme durumu
Yönelmek
dönmek
Yönelmek
bükülmek
Yönelmek
tutmak
Yönelmek
doğrulmak
Yönelmek
(Osmanlı Dönemi) GAŞMERE
yönelmek
Amaç olarak benimsemek
yönelmek
Amaç olarak benimsemek: "Şiire veda etti ve sanatın başka bir bölümüne yöneldi, hikâye ve romana."- Y. Z. Ortaç
yönelmek
Belli bir yön tutmak, yüzünü belli bir yöne doğru çevirmek, teveccüh etmek
yönelmek
Hedef almak
yönelme
Избранное