word having the opposite meaning of another word

listen to the pronunciation of word having the opposite meaning of another word
Английский Язык - Турецкий язык

Определение word having the opposite meaning of another word в Английский Язык Турецкий язык словарь

antonym
karşıt anlamlı

İyi kötü'nün karşıt anlamlı sözcüğü ve uzun kısa'nın karşıt anlamlı sözcüğüdür. - Good is the antonym of bad and tall is the antonym of short.

antonym
{i} karşıt anlamlı sözcük
antonym
zıt/karşıt anlamlı sözcük
antonym
(isim) karşıt anlamlı sözcük
antonym
karşıt anlamlı,zıt anlamlı kelime
antonym
(Sosyoloji, Toplumbilim) karşıtanlamlı
antonym
karşıt

İyi kötü'nün karşıt anlamlı sözcüğü ve uzun kısa'nın karşıt anlamlı sözcüğüdür. - Good is the antonym of bad and tall is the antonym of short.

antonym
zıt anlama yelen kelime
Английский Язык - Английский Язык
{i} antonym
word having the opposite meaning of another word

  Расстановка переносов

  word ha·ving the op·po·site mean·ing of an·oth·er word

  Турецкое произношение

  wırd hävîng dhi äpzıt minîng ıv ınʌdhır wırd

  Произношение

  /ˈwərd ˈhavəɴɢ ᴛʜē ˈäpzət ˈmēnəɴɢ əv əˈnəᴛʜər ˈwərd/ /ˈwɜrd ˈhævɪŋ ðiː ˈɑːpzət ˈmiːnɪŋ əv əˈnʌðɜr ˈwɜrd/

  Слово дня

  ideogram
Избранное