woman's girdle with panties

listen to the pronunciation of woman's girdle with panties
Английский Язык - Турецкий язык
külot ile kadın kuşak
Английский Язык - Английский Язык
pantie girdle
woman's girdle with panties

  Расстановка переносов

  woman's gir·dle with pant·ies

  Турецкое произношение

  wûmınz gırdıl wîdh päntiz

  Произношение

  /ˈwo͝omənz ˈgərdəl wəᴛʜ ˈpantēz/ /ˈwʊmənz ˈɡɜrdəl wɪð ˈpæntiːz/

  Слово дня

  proboscis
Избранное