without qualities thought to befit a man

listen to the pronunciation of without qualities thought to befit a man
Английский Язык - Турецкий язык

Определение without qualities thought to befit a man в Английский Язык Турецкий язык словарь

unmanly
erkekliğe sığmayan
unmanly
erkeğe yaraşmaz
unmanly
{s} erkeğe yakışmaz
unmanly
{s} zayıf
unmanly
{s} kadınsı
unmanly
erkekçe olmayan
unmanly
{s} korkak
unmanly
{s} kadınca
unmanly
unmanlinesserkeğe yakışmaz hal
Английский Язык - Английский Язык
unmanly
unmanfully
without qualities thought to befit a man

  Расстановка переносов

  with·out qualities thought to be·fit a man

  Турецкое произношение

  wîdhaut kwälıtiz thôt tı bîfît ı män

  Произношение

  /wəᴛʜˈout ˈkwälətēz ˈᴛʜôt tə bəˈfət ə ˈman/ /wɪðˈaʊt ˈkwɑːlətiːz ˈθɔːt tə bɪˈfɪt ə ˈmæn/

  Слово дня

  scrannel
Избранное