without material qualifications

listen to the pronunciation of without material qualifications
Английский Язык - Турецкий язык

Определение without material qualifications в Английский Язык Турецкий язык словарь

substantially
büyük ölçüde

Çin ekonomisinin istikrarı büyük ölçüde abartılmıştır. - The stability of Chinese economy is substantially overestimated.

substantially
oldukça
substantially
(Ticaret) esas olarak
substantially
esasa ilişkin
substantially
önemli miktarda
substantially
büyük oranda
substantially
çok
substantially
yeteri kadar çok
substantially
bayağı/esasen
substantially
esasen
substantially
gerçekte
substantially
özünde
substantially
aslında
Английский Язык - Английский Язык
substantially
without material qualifications

  Расстановка переносов

  with·out ma·te·ri·al qualifications

  Турецкое произношение

  wîdhaut mıtîriıl kwälıfıkeyşınz

  Произношение

  /wəᴛʜˈout məˈtərēəl ˌkwäləfəˈkāsʜənz/ /wɪðˈaʊt məˈtɪriːəl ˌkwɑːləfəˈkeɪʃənz/

  Слово дня

  vis major
Избранное