where such food is sold or used

listen to the pronunciation of where such food is sold or used
Английский Язык - Турецкий язык

Определение where such food is sold or used в Английский Язык Турецкий язык словарь

kosher
turfa olmayan
kosher
(Gıda) museviler için turfa olmayan
kosher
(et/vb.) Yahudilere haram olmayan
kosher
temiz

Bir şey temiz değildi. - Something wasn't kosher.

kosher
(Din) (Yahudilik) Helâl olan gıda
kosher
uygun/temiz
kosher
{s} turfa olmayan, kaşer
kosher
{s} k.dili. dürüst
kosher
{s} temiz (yahudilerce)
kosher
{s} yahudi inançlarına uygun hazırlanan
Английский Язык - Английский Язык
kosher
where such food is sold or used

  Расстановка переносов

  where such food I·s sold or used

  Турецкое произношение

  hwer sʌç fud îz sōld ır yuzd

  Произношение

  /ˈhwer ˈsəʧ ˈfo͞od əz ˈsōld ər ˈyo͞ozd/ /ˈhwɛr ˈsʌʧ ˈfuːd ɪz ˈsoʊld ɜr ˈjuːzd/

  Слово дня

  eschatology
Избранное