when two or more averages or indices fail to show confirming trends

listen to the pronunciation of when two or more averages or indices fail to show confirming trends
Английский Язык - Турецкий язык

Определение when two or more averages or indices fail to show confirming trends в Английский Язык Турецкий язык словарь

divergence
ıraksaklık
divergence
(Denizbilim) divergens
divergence
farklılık
divergence
(Matematik) ıraksamak
divergence
(Bilgisayar) ıraksay
divergence
(Dilbilim) ayrışma
divergence
iraksay
divergence
görüş ayrılığı
divergence
ıraksama
divergence
ayrılma
divergence
(Nükleer Bilimler) sapma, ıraksama
divergence
{i} uzaklaşma
divergence
(Mukavele) ayrılma, uzaklaşma, sapma
divergence
(Tıp) Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi)
divergence
{i} fikir ayrılığı
divergence
{i} uyuşmazlık
divergence
(isim) ayrılma, uzaklaşma, açılma, ıraksama; uyuşmazlık, fikir ayrılığı
Английский Язык - Английский Язык
divergence
when two or more averages or indices fail to show confirming trends

  Расстановка переносов

  when two or more averages or in·di·ces fail to show confirming trends

  Турецкое произношение

  hwen tu ır môr ävrîcîz ır îndısîz feyl tı şō kınfırmîng trendz

  Произношение

  /ˈhwen ˈto͞o ər ˈmôr ˈavrəʤəz ər ˈəndəsəz ˈfāl tə ˈsʜō kənˈfərməɴɢ ˈtrendz/ /ˈhwɛn ˈtuː ɜr ˈmɔːr ˈævrɪʤɪz ɜr ˈɪndəsɪz ˈfeɪl tə ˈʃoʊ kənˈfɜrmɪŋ ˈtrɛndz/

  Слово дня

  duodecimal
Избранное