what the people of the community think

listen to the pronunciation of what the people of the community think
Английский Язык - Турецкий язык

Определение what the people of the community think в Английский Язык Турецкий язык словарь

public opinion
kamu

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

1937'de bir kamu oyu araştırması yapıldı. - A public opinion study was made in 1937.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

Английский Язык - Английский Язык
public opinion
what the people of the community think

  Расстановка переносов

  what the peo·ple of the com·mu·ni·ty think

  Турецкое произношение

  hwʌt dhi pipıl ıv dhi kımyunıti thîngk

  Произношение

  /ˈhwət ᴛʜē ˈpēpəl əv ᴛʜē kəˈmyo͞onətē ˈᴛʜəɴɢk/ /ˈhwʌt ðiː ˈpiːpəl əv ðiː kəˈmjuːnətiː ˈθɪŋk/

  Слово дня

  tabula rasa
Избранное