well acquainted with the material

listen to the pronunciation of well acquainted with the material
Английский Язык - Английский Язык
conversant with the material
well acquainted with the material

  Расстановка переносов

  well ac·quaint·ed with the ma·te·ri·al

  Турецкое произношение

  wel ıkweyntîd wîdh dhi mıtîriıl

  Произношение

  /ˈwel əˈkwāntəd wəᴛʜ ᴛʜē məˈtərēəl/ /ˈwɛl əˈkweɪntɪd wɪð ðiː məˈtɪriːəl/

  Слово дня

  encomium
Избранное