weak, frail; intellectually weak, morally weak; faint, lacking intensity

listen to the pronunciation of weak, frail; intellectually weak, morally weak; faint, lacking intensity
Английский Язык - Турецкий язык

Определение weak, frail; intellectually weak, morally weak; faint, lacking intensity в Английский Язык Турецкий язык словарь

feeble
{s} çelimsiz
feeble
güçsüz

Batıl inanç güçsüz akılların dinidir. - Superstition is the religion of feeble minds.

feeble
çıtkırıldım
feeble
halsiz

Yaşlı bayan hastalığından beri oldukça halsiz. - The old lady has been rather feeble since her illness.

feeble
dayanıksız
feeble
zayıf

Zayıf bahanelerinizi duymak istemiyorum. - I don't want to hear your feeble excuses.

feeble
(şaka/düşünce/vb.) iyi düşünülmemiş
feeble
soğuk
feeble
saçma
feeble
{s} kuvvetsiz
feeble
{s} eli ayağı tutmayan
feeble
kuvvetsizce
feeble
feeble joke soğuk şaka
feeble
kuvvetsizlik
feeble
{s} cılız
feeble
feebleness zayıflık
feeble
{s} çürük
feeble
iradesiz
Английский Язык - Английский Язык
{s} feeble
weak, frail; intellectually weak, morally weak; faint, lacking intensity

    Расстановка переносов

    weak, frail; in·tel·lec·tu·al·ly weak, morally weak; faint, lack·ing in·ten·si·ty

    Произношение

    Слово дня

    nevus
Избранное