water that dishes and cooking utensils have been washed in

listen to the pronunciation of water that dishes and cooking utensils have been washed in
Английский Язык - Турецкий язык

Определение water that dishes and cooking utensils have been washed in в Английский Язык Турецкий язык словарь

dishwater
bulaşık suyu

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

dishwater
bulaşık su

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

dishwater
(isim) bulaşık suyu
Английский Язык - Английский Язык
dishwater

The dishwater drains into the drywell.

water that dishes and cooking utensils have been washed in

  Расстановка переносов

  wa·ter that dishes and cook·ing utensils have been washed in

  Турецкое произношение

  wôtır dhıt dîşız ınd kûkîng yutensılz häv bın wäşt în

  Произношение

  /ˈwôtər ᴛʜət ˈdəsʜəz ənd ˈko͝okəɴɢ yo͞oˈtensəlz ˈhav bən ˈwäsʜt ən/ /ˈwɔːtɜr ðət ˈdɪʃəz ənd ˈkʊkɪŋ juːˈtɛnsəlz ˈhæv bən ˈwɑːʃt ɪn/

  Слово дня

  subintelligitur
Избранное