water in which dishes and cooking utensils are washed

listen to the pronunciation of water in which dishes and cooking utensils are washed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение water in which dishes and cooking utensils are washed в Английский Язык Турецкий язык словарь

dishwater
bulaşık suyu

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

dishwater
bulaşık su

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

dishwater
(isim) bulaşık suyu
Английский Язык - Английский Язык
dishwater
water in which dishes and cooking utensils are washed

  Расстановка переносов

  wa·ter in which dishes and cook·ing utensils are washed

  Турецкое произношение

  wôtır în hwîç dîşız ınd kûkîng yutensılz ır wäşt

  Произношение

  /ˈwôtər ən ˈhwəʧ ˈdəsʜəz ənd ˈko͝okəɴɢ yo͞oˈtensəlz ər ˈwäsʜt/ /ˈwɔːtɜr ɪn ˈhwɪʧ ˈdɪʃəz ənd ˈkʊkɪŋ juːˈtɛnsəlz ɜr ˈwɑːʃt/

  Слово дня

  roorback
Избранное