wary, scrupulous, watchful, prudent

listen to the pronunciation of wary, scrupulous, watchful, prudent
Английский Язык - Турецкий язык

Определение wary, scrupulous, watchful, prudent в Английский Язык Турецкий язык словарь

cautious
{s} ihtiyatlı

Biz yeterince ihtiyatlı değildik. - We weren't cautious enough.

Tom Mary'nin gereksiz yere ihtiyatlı olduğunu düşünüyor. - Tom thinks that Mary is being unnecessarily cautious.

cautious
{s} tedbirli

Biz tedbirli davranıyoruz. - We're being cautious.

Çok tedbirli olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm being too cautious?

cautious
müdebbir
cautious
dikkatli

Tom dikkatli bir şekilde taşındı. - Tom moved cautiously.

Bob'a kalırsa, bir şey dönüyor. Buna karşılık, Jane çok dikkatli. - As far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.

cautious
önemli
cautious
sakıngan

Yeni bir şey denemeyecek kadar sakıngan. - He is too cautious to try anything new.

cautious
{s} sakınan
cautious
cautiously ihtiyatla cautiousness ihtiyatlılık
Английский Язык - Английский Язык
{a} cautious
wary, scrupulous, watchful, prudent
Избранное