warmer than normal for that time of year

listen to the pronunciation of warmer than normal for that time of year
Английский Язык - Английский Язык
unseasonably warm
warmer than normal for that time of year

  Расстановка переносов

  warm·er than nor·mal for that time of year

  Турецкое произношение

  wôrmır dhın nôrmıl fôr dhıt taym ıv yîr

  Произношение

  /ˈwôrmər ᴛʜən ˈnôrməl ˈfôr ᴛʜət ˈtīm əv ˈyər/ /ˈwɔːrmɜr ðən ˈnɔːrməl ˈfɔːr ðət ˈtaɪm əv ˈjɪr/

  Слово дня

  apocalypse
Избранное