voluntary control over urinary and fecal discharge

listen to the pronunciation of voluntary control over urinary and fecal discharge
Английский Язык - Турецкий язык

Определение voluntary control over urinary and fecal discharge в Английский Язык Турецкий язык словарь

continence
ölçülülük

Tanrım, bana iffet ve ölçülülük ver, ancak henüz değil. - God, please give me chastity and continence, but not yet.

continence
hakim olma
continence
(Tıp) İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği
continence
(Tıp) dışkı veya idrar tutma
continence
öIçüIüIük
continence
{i} kendini tutma
continence
{i} ılımlılık
continence
(Tıp) Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme
Английский Язык - Английский Язык
continence
voluntary control over urinary and fecal discharge

  Расстановка переносов

  vol·un·ta·ry con·trol over u·ri·na·ry and fe·cal dis·charge

  Турецкое произношение

  välınteri kıntrōl ōvır yırıneri ınd fikıl dîsçärc

  Произношение

  /ˈvälənterē kənˈtrōl ˈōvər ˈyərəˌnerē ənd ˈfēkəl dəsˈʧärʤ/ /ˈvɑːləntɛriː kənˈtroʊl ˈoʊvɜr ˈjɜrəˌnɛriː ənd ˈfiːkəl dɪsˈʧɑːrʤ/

  Слово дня

  dreary
Избранное