vezin ve kafiye gibi klasik ve bağlayıcı kuralları bir kenara iten şiir tarzı

listen to the pronunciation of vezin ve kafiye gibi klasik ve bağlayıcı kuralları bir kenara iten şiir tarzı
Турецкий язык - Турецкий язык
serbest nazım
vezin ve kafiye gibi klasik ve bağlayıcı kuralları bir kenara iten şiir tarzı

    Расстановка переносов

    ve·zin ve ka·fi·ye gi·bi kla·sik ve bağ·la·yı·cı ku·ral·la·rı bir ke·na·ra i·ten şi·ir tar·zı

    Слово дня

    frowzy
Избранное