verilen sözü hatırlatan sözün başına getirildiğinde sitem anlatır

listen to the pronunciation of verilen sözü hatırlatan sözün başına getirildiğinde sitem anlatır
Турецкий язык - Турецкий язык
hani
verilen sözü hatırlatan sözün başına getirildiğinde sitem anlatır

    Расстановка переносов

    ve·ri·len sö·zü ha·tır·la·tan sö·zün ba·şı·na ge·ti·ril·di·ğin·de si·tem an·la·tır

    Слово дня

    exiguous
Избранное