ve

listen to the pronunciation of ve
Турецкий язык - Английский Язык
and
so
plus
and of
and on
to and
(Anatomi) et
junior high school
slant
fear
ve diğerleri
et al
ve benzeri
etc
ve de
likewise
ve de
and so
ve de
plus
ve benzeri
et cetera
ve bu yüzden
and thus
ve bu yüzden
and

He was ill, and so they were quiet. - O hastaydı ve bu yüzden onlar sessiz kaldılar.

He's really cute, and so I like working with him. - O gerçekten şirin ve bu yüzden onunla çalışmayı seviyorum

ve benzeri
and the like
ve bunun gibi
and such
ve benzeri
and so on

She has many hobbies, cooking, knitting, gardening, collecting stamps, and so on. - Yemek yapmak, örgü örmek, bahçıvanlık, pul toplamak ve benzeri birçok hobileri vardır.

We ate sandwiches, cakes, and so on. - Sandviçler, kekler ve benzeri şeyler yedik.

ve benzeri
and such
ve benzeri
and so forth

The costumes were red, pink, blue, and so forth. - Kostümler kırmızı, pembe, mavi ve benzeriydi.

He asked me my age, my name, my address, and so forth. - O bana yaşımı, adımı, adresimi ve benzeri şeyleri sordu.

ve bunun gibi
etceteras
ve diğerleri
and so forth
ve diğerleri
and so on
Английский Язык - Английский Язык
victory in Europe; used especially in the term VE Day
Vietnam Era
Victory in Europe
vaginal examination
Also known as Lothur, one of Odin's brothers
verb (ergative/objective)
Ventilation Exchange (VE) is the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, during the passage of air into and out of the respiratory passages
The two-character ISO 3166 country code for VENEZUELA
Brother of Odin and Vili He was one of the three deities who took part in the creation of the world (Scandinavian mythology )
Vector Equilibrium
Negative
Bosch Distributor type injection pump used on 89-93 Ram diesel engines
Visual Emissions Source: US EPA
Venezuela (in Internet addresses)
Very early in the season
Value engineering
Visual Emissions
Vented Electric; the implanted pump contains an electric motor but is vented to outside air through the driveline
In Norse mythology, one of two brothers of Odin
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Gr: "Dahi, de, hem, ile, berâber" mânâlarına bağlama edâtı
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatır: "Galiba bir vehme kapılıyorum ve galiba bir hastalık beynimi kemiriyor."- A. Gündüz
İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatır
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu
ve
Избранное