variegated; diversified; not monotonous

listen to the pronunciation of variegated; diversified; not monotonous
Английский Язык - Турецкий язык

Определение variegated; diversified; not monotonous в Английский Язык Турецкий язык словарь

various
çeşitli

Hava, çeşitli gazların bir karışımıdır. - Air is a mixture of various gases.

Ben çeşitli zorluklar gördüm. - I have seen various difficulties.

various
{s} çeşitli, türlü, muhtelif: for various reasons çeşitli nedenlerden dolayı
various
ayrışık
various
birçok

Acıya katlanmanın birçok yolu var. - There are various ways of enduring the pain.

Japonya yurtdışından birçok önemli ham madde ithal eder. - Japan imports various raw materials from abroad.

various
çok sayıda
various
türlü türlü
various
değişik

Biz değişik başlıklarda konuştuk. - We talked about various topics.

Değişik bilgiler topladı. - He collected various information.

various
{s} çeşit çeşit
various
{s} türlü
various
ayrı

Ayrıca çeşitli konular hakkında konuşmakla çok fazla zaman kaybedeceğiz. - Besides, we will lose too much time to talk about the various topics.

Diplomatlara çeşitli ayrıcalıklar tanınır. - Diplomats are allowed various privileges.

various
variousness farklılık
various
variouslyfarklı olarak
various
çeşitlilik
Английский Язык - Английский Язык
various
variegated; diversified; not monotonous
Избранное