vapur

listen to the pronunciation of vapur
Турецкий язык - Английский Язык
ferry

Tom loaded the cars onto the ferryboat. - Tom arabaları araba vapuruna yükledi.

steamboat
slang person who's stinking drunk/who's three sheets in the wind
steamer

The steamer is now out of sight. - Vapur şimdi görünmüyor.

(Askeri) steamship
steamship, steamer, ferry, boat
steamship, steamer
ship

Tom and Mary went on a cruise near Italy for their honeymoon, but the ship sank and Tom was drowned in his cabin. - Tom ve Mary balayıları için İtalya yakınında vapurla seyahate çıktılar fakat gemi battı ve Tom kamarasında boğuldu.

steam boat
vapur dumanı
(Botanik, Bitkibilim) ageratum houstanianum
vapur dumanı
(Botanik, Bitkibilim) ageratum
vapur ortaklığı
(Askeri) agent
vapur bağlantılı tren
boat train
vapur iskelesi
jetty
vapur iskelesi
gangboard
vapur iskelesi
ferry
vapur iskelesi
ferry bridge
vapur sefer kazası
(Askeri) shipping accident
vapur tarifesi
boat schedule
vapur çarkı
paddlewheel
vapur çarkı
paddle wheel
buharlı vapur
steamship
ekspres vapur
(Ticaret) fast boat
hızlı vapur
fast ferry
Турецкий язык - Турецкий язык
Su buharı gücüyle çalışan gemi: "Vapur sabaha kadar mal yüklüyor."- M. Ş. Esendal
Su buharı gücüyle çalışan gemi
bahire
arabalı vapur
Araba taşıyan vapur, araba vapuru
vapur
Избранное