vahşilik

listen to the pronunciation of vahşilik
Турецкий язык - Английский Язык
ferocity
brutality
{i} wildness
wildness, savageness; savagery, barbarity, brutality
savagery
heathenism
wildness, savageness; barbarousness
brutishness
savageness
bestiality
ferociousness
facing
barbarity
truculence
ferity
barbarism
vahşi
brutal

Tom was brutally murdered on October 20, 2013. - Tom 20 Ekim 2013'te vahşice öldürüldü.

Tom was found brutally murdered. - Tom vahşice öldürüldü.

vahşi
savage

He demanded that the savage dog be kept tied up. - O, vahşi köpeğin bağlı tutulmasını istedi.

They say that music soothes the savage beast, but for me personally, it neither relaxes me nor calms me. - Onlar müziğin vahşi canavarı sakinleştirdiğini söylüyorlar ama benim için şahsen, o beni ne rahatlatıyor ne de sakinleştiriyor.

vahşi
wild

Hunting game is forbidden in this tranquil wilderness. - Avcılık oyunu bu huzurlu vahşi doğada yasaklanmıştır.

The sun goes down in a wild blaze of color. - Güneş vahşi bir renk aleviyle batıyor.

vahşi
{s} ferocious

A tiger is a very ferocious kind of animal. - Kaplan çok vahşi bir hayvan türüdür.

Those dogs aren't as ferocious as they look. - Bu köpekler göründükleri kadar vahşi değil.

vahşi
truculent
vahşi
disorderly
vahşi
turbulent
vahşi
fierce

A fierce dog attacked the girl. - Vahşi bir köpek kıza saldırdı.

Savages fear the appearance of a fierce wild beast. - Barbarlar kızgın vahşi bir hayvanın görünüşünden korkuyorlar.

vahşi
barbaric
vahşi
wanton
vahşi
lawless
vahşi
tigerish
vahşi
vitriolic
vahşi
ruffian
vahşîlik
truculence
vahşi
{s} wolfish
vahşi
{s} haggard
vahşi
{s} atrocious
vahşi
{s} feral

Farm cats are usually feral or semi-feral. - Çiftlik kedileri genellikle vahşi veya yarı vahşidir.

A feral farm cat bit Tom's hand. - Bir vahşi çiftlik kedisi Tom'un elini ısırdı.

vahşi
{i} heathen
vahşi
bestial
vahşi
{s} churlish
vahşi
{s} brute
vahşi
lupine
vahşi
wild, savage, brutal, barbaric, barbarian, ferocious
vahşi
heathenish
vahşi
(bölge) rude
vahşi
barbarian

They are much more savage than those they call barbarians. - Onlar, barbar dediklerinden çok daha vahşidirler.

They call themselves civilized, but they're just as savage as those they call barbarians. - Kendilerine uygar diyorlar ama barbar dedikleri kadar vahşiler.

vahşi
virgin (forest)
vahşi
vandal
vahşi
uncivilized
vahşi
wild, savage; barbarous
vahşi
churl
vahşi
ferine
Турецкий язык - Турецкий язык
vahşilik
Избранное