vahşîlik

listen to the pronunciation of vahşîlik
Турецкий язык - Английский Язык
truculence
vahşi
brutal

Tom was found brutally murdered. - Tom vahşice öldürüldü.

She was brutally murdered. - O, vahşice öldürüldü.

vahşilik
ferocity
vahşilik
brutality
vahşilik
{i} wildness
vahşi
savage

He demanded that the savage dog be kept tied up. - O, vahşi köpeğin bağlı tutulmasını istedi.

The savage life is so simple, and our societies are such complex machinery! - Vahşi hayat çok basit ve toplumlarımız çok karmaşık makine!

vahşi
wild

Some wild cats live under my neighbor's house. - Bazı vahşi kediler komşumun evinin altında yaşarlar.

Although rainforests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there. - Yağmur ormanlarının, dünya yüzeyinin sadece yüzde ikisini kaplamasına rağmen; vahşi bitki, hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası orada yaşar.

vahşilik
wildness, savageness; savagery, barbarity, brutality
vahşilik
savagery
vahşilik
heathenism
vahşilik
wildness, savageness; barbarousness
vahşilik
brutishness
vahşilik
savageness
vahşilik
bestiality
vahşi
{s} ferocious

Those dogs aren't as ferocious as they look. - Bu köpekler göründükleri kadar vahşi değil.

A tiger is a very ferocious kind of animal. - Kaplan çok vahşi bir hayvan türüdür.

vahşi
truculent
vahşilik
ferociousness
vahşi
disorderly
vahşi
turbulent
vahşilik
facing
vahşi
fierce

Savages fear the appearance of a fierce wild beast. - Barbarlar kızgın vahşi bir hayvanın görünüşünden korkuyorlar.

A fierce dog attacked the girl. - Vahşi bir köpek kıza saldırdı.

vahşi
barbaric
vahşi
wanton
vahşi
lawless
vahşi
tigerish
vahşi
vitriolic
vahşi
ruffian
vahşilik
barbarity
vahşilik
truculence
vahşilik
ferity
vahşi
{s} wolfish
vahşi
{s} haggard
vahşi
{s} atrocious
vahşi
{s} feral

A feral farm cat bit Tom's hand. - Bir vahşi çiftlik kedisi Tom'un elini ısırdı.

Farm cats are usually feral or semi-feral. - Çiftlik kedileri genellikle vahşi veya yarı vahşidir.

vahşi
{i} heathen
vahşi
bestial
vahşi
{s} churlish
vahşi
{s} brute
vahşi
lupine
vahşi
wild, savage, brutal, barbaric, barbarian, ferocious
vahşi
heathenish
vahşi
(bölge) rude
vahşi
barbarian

They are much more savage than those they call barbarians. - Onlar, barbar dediklerinden çok daha vahşidirler.

They call themselves civilized, but they're just as savage as those they call barbarians. - Kendilerine uygar diyorlar ama barbar dedikleri kadar vahşiler.

vahşi
virgin (forest)
vahşi
vandal
vahşi
uncivilized
vahşi
wild, savage; barbarous
vahşi
churl
vahşi
ferine
vahşilik
barbarism
Турецкий язык - Турецкий язык
vahşîlik
Избранное