vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı

listen to the pronunciation of vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
Турецкий язык - Турецкий язык
sağ
vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı

    Расстановка переносов

    vü·cut·ta kal·bin bu·lun·du·ğu ta·ra·fın kar·şı·sın·da o·lan, sol kar·şı·tı

    Слово дня

    collage
Избранное