vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik, antrenman

listen to the pronunciation of vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik, antrenman
Турецкий язык - Турецкий язык
idman
vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik, antrenman

    Расстановка переносов

    vü·cu·dun gü·cü·nü ar·tır·mak i·çin ya·pı·lan a·lış·tır·ma, spor, jim·nas·tik, ant·ren·man

    Произношение

    Слово дня

    assoil
Избранное