uzaklaştır

listen to the pronunciation of uzaklaştır
Турецкий язык - Английский Язык
{f} estranged

What has estranged him from his sister? - Onu kız kardeşinden uzaklaştıran ne?

{f} estranging
detract from
move away
estrange

What has estranged him from his sister? - Onu kız kardeşinden uzaklaştıran ne?

uzaklaş
(Bilgisayar) zoom out
uzaklaş
went away
uzaklaş
go away

Pick up your things and go away. - Eşyalarını al ve uzaklaş.

I have to go away for a while. - Bir süre uzaklaşmalıyım.

uzaklaş
gone away
uzaklaş
walk away

Don't let Tom walk away. - Tom'un uzaklaşmasına izin verme.

I think it's time for me to walk away from this mess. - Sanırım bu kargaşadan uzaklaşmamın zamanıdır.

uzaklaş
avaunt
uzaklaş
digress

After digressing, he returned to the subject. - Konudan uzaklaştıktan sonra konuya geri döndü.

uzaklaştır
Избранное