uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi

listen to the pronunciation of uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi
Турецкий язык - Турецкий язык
buruk
uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi

    Расстановка переносов

    uy·gun ol·ma·yan şart·lar so·nu·cu dö·ne·rek bü·yü·yen a·ğa·cın ke·res·te·si

    Слово дня

    credenza
Избранное