usulüne uygun olmayan;yasaya(hukuka)aykırı yapılmış bulunan

listen to the pronunciation of usulüne uygun olmayan;yasaya(hukuka)aykırı yapılmış bulunan
Турецкий язык - Турецкий язык
(Hukuk) YOLSUZ
usulüne uygun olmayan;yasaya(hukuka)aykırı yapılmış bulunan

    Расстановка переносов

    u·su·lü·ne uy·gun ol·ma·yan;·ya·sa·ya(·hu·ku·ka·)ay·kı·rı ya·pıl·mış bu·lu·nan

    Произношение

    Слово дня

    maieutic
Избранное