using or containing parentheses

listen to the pronunciation of using or containing parentheses
Английский Язык - Турецкий язык

Определение using or containing parentheses в Английский Язык Турецкий язык словарь

parenthetic
parantezle ilgili
parenthetic
{s} parantez içinde
parenthetic
parantez gibi
parenthetic
{s} paranteze benzer
parenthetic
{s} arada belirtilen
parenthetical
{s} parantez içi
parenthetical
{s} parantez içinde
parenthetical
{s} arada belirtilen
parenthetical
{s} paranteze benzer
Английский Язык - Английский Язык
parenthetic
parenthetical
using or containing parentheses

  Расстановка переносов

  us·ing or containing parentheses

  Турецкое произношение

  yuzîng ır kınteynîng pırenthısiz

  Произношение

  /ˈyo͞ozəɴɢ ər kənˈtānəɴɢ pərˈenᴛʜəˌsēz/ /ˈjuːzɪŋ ɜr kənˈteɪnɪŋ pɜrˈɛnθəˌsiːz/

  Слово дня

  energy
Избранное