used to prevent or cure illnesses and diseases

listen to the pronunciation of used to prevent or cure illnesses and diseases
Английский Язык - Турецкий язык

Определение used to prevent or cure illnesses and diseases в Английский Язык Турецкий язык словарь

medicinal
iyileştirici
medicinal
tıbbi

O, yeşim taşının tıbbi özellikleri olduğuna inanmaktadır. - She believes that jade has medicinal properties.

medicinal
{s} ilaç özelliği olan
medicinal
tedavi edici/tıbbi
medicinal
{s} tedavi edici
medicinal
(Tıp) Tedavi edici, müsekkin
medicinal
(Tıp) İlaç tür'ünden
medicinal
teskin edici
medicinal
medicinallyilâç vasıtasıyle
Английский Язык - Английский Язык
medicinal
used to prevent or cure illnesses and diseases

  Расстановка переносов

  used to pre·vent or cure illnesses and diseases

  Турецкое произношение

  yuzd tı privent ır kyûr îlnısîz ınd dîzizız

  Произношение

  /ˈyo͞ozd tə prēˈvent ər ˈkyo͝or ˈəlnəsəz ənd dəˈzēzəz/ /ˈjuːzd tə priːˈvɛnt ɜr ˈkjʊr ˈɪlnəsɪz ənd dɪˈziːzəz/

  Слово дня

  carrageen
Избранное