used for intensity or emphasis

listen to the pronunciation of used for intensity or emphasis
Английский Язык - Турецкий язык

Определение used for intensity or emphasis в Английский Язык Турецкий язык словарь

up
yukarıya
up
(edat) yukarısında
up
yüksekte
up
yukarıda
up
yukarı
up
{s} önde
up
{i} uyarıcı
up
(zarf) yukarı, yukarıya, kuzeye, hepsini (fiillerle)
up
edat
up
öne
up
{f} uyuşturucu almak
up
{s} üstün
up
{s} ayakta
up
{s} keyifli
up
kuzeye
up
onarımda
up
{s} olmakta
up
{s} şehre giden
up
hazır
up
kabarık
Английский Язык - Английский Язык
up
used for intensity or emphasis

  Расстановка переносов

  used for in·ten·si·ty or em·pha·sis

  Турецкое произношение

  yuzd fôr întensıti ır emfısıs

  Произношение

  /ˈyo͞ozd ˈfôr ənˈtensətē ər ˈemfəsəs/ /ˈjuːzd ˈfɔːr ɪnˈtɛnsətiː ɜr ˈɛmfəsəs/

  Слово дня

  brusque
Избранное